NHL: Covers+match+contest+forum Chat  VegasonbetusaCrys  Fast  Lund  Portal+match  góly  OaS  FoFree+match SBR+pick  S&O  Plays+Shark  FSB  LINE  Spread  Belmont  Tout  guy  W  sp+Vegas   accu+full+ana Proline  faceoff+FB  NHLpro+Predictor   Dunkel   massey   Fox+fox   GR  HExplorer   Blaster   Zcode+FB   PUCK  my  chicks   FS   starz   AIbet   BetLow   koychev  Pugh   wett+match  SF  Viti   Power  INSPIN   NSR+pick   Sheridan  red  Dolphin  DCI  Masyv  anna  inf   TX  punter  Tipy  NHLtips  NHLtip+portal  K2  pro  nase  NHL  Pulse  The  espn  yahoo  Fox  giga  canoe  Sl  xfinity  nws  CBS  cbc  tsn  vysled  Kevin  Rome  Jornada  SPF   picks  Exchange  olbg  Investor  Tips   Bang  Blogger  Report  RX   VegasEx  SportPred  Bukmach  pucking  Mind  ATScap  Capinfo    monitor   Online  Expert   Vegassi  Bethock  BestFree    Pregame  SHO  USA  AllFree  Knew   Addict  con  spm  MVP  eye  cap  select  Procap  weby  Blogabet  SimMatch  návstěvy  NHLcz  Scam  Club  Proof   tout2  quant  links  ATS  schedule  perfect  every  ATB  scout  Insight  mynhl  BetsOn  knew  comparator  prosport  analytics  Scount mike  Saliu   STHS  proline   quest  Pro  goalies  NN  NN2   NHLvysvětlení

Experts ML Pro  Chan  Paul  squirt  Wook  long  eric  scooby  Sema  central   donth  Gerb  quart  ren  dtt  scoot  dust  NUT  stack  ado   zoo  john   above   coach  hart   john  Supa  happy

Experts O/U:  weezer  Bogus  Harris  zeljo  mrh  Parmy  blessing  ermi  RUS   yellow  sherwood  factor  white   zimmer  erizo  Jab  Rumpel  Triple   tm    disp  msd  barry  donny  Tiger  otop  Tutu  Barn  Irish  floyd   Cheech    toliga  Reading  

===========================================================================================================================================================================================


NHL best sites for computer prediction ML:                    Fox+Fox    faceoff+FB *   Proline *    PUCK     FS new   AIbet new      ---->  100% consensus between these 6 x  webs will be sufficient for 100% accuracy ML bets
NHL very good sites for computer prediction ML:           Predictor+NHLpro      ZCode      Open line    GR     Dunkel    massey    accu+picks
NHL good sites for computer prediction ML:                   my   chicks   starz *     Vegasonbet   Power   Faster    INSPIN     Blaster    wett+matches    Pugh    BetLow    HExplorer   Sheridan   NSR            
NHL average sites for computer prediction ML:               Viti   Dolphin   red   SF    INSPIN   
NHL best sites human consensus prediction ML+O/U:     S&O        Plays                 
NHL good sites human consensus prediction ML+O/U:    FSB         FoFree       LINE     picks     Mind      Exchange 
NHL very good sites human consensus prediction ML:     Spread   Tout      
NHL good sites human consensus prediction picks:              olbg     SPF    VegasEx   Rome    Report    eye 
NHL human prediction:                                                     Chat    Blogger 
NHL elite computer prediction O/U only:                          NHL-góly + english + kontakt       unreal & inhuman accuracy 85 %    //    bet UNDER picks ONLY!   Over picks are only informative
NHL Service plays summary picks:                                  SBRForum

NHL very good site for computer prediction O/U :           Proline   GR                                                 GR underestimates "Reliable" under is ​​from the value under 56 %  and more  //                 
NHL very good site for computer prediction O/U:            Fox     ZCode                                               Fox overestimates!     Over typically is ​​from the value 7 or more
NHL good site for computer prediction O/U:                   Vegasonbet     faceoff     accu           Vegasonbet  slightly overestimates!  Over typically is ​​from the value  7 or more

NHL ESPN Insider  paid service - computer prediction AccuScore:  $ 40 / 1 year or $ 61 / 2 years

fast livescore:   espn  yahoo   NHLtip  

*  faceoff every Sunday is no prediction //  match with a difference greater than 10% rating in table nr. 2 can finish Over, although prediction is Under // If the prediction is not present on the site, you can find it also on facebook
*  starz good predicts the surprising losing home-teams, when odds for home at Fox is only -120 and less or accu
56% and less  //  dobře předpovídá překvapivé prohry domácích, když na domácí je kurz ve Fox  jen -120  a méně  nebo v accu 56 % a méně
* Proline  ML  prediction is shown as a negative number in the fourth line (Player Edge) from the top. A smaller number indicates a winner.  Warning.  
if the difference of these values very small, ​​only up to 3% for home team - away team can still win!
   předpověď ML  je zobrazena jako záporné číslo ve čtvrtém řádku (Player Edge) odshora. Menší číslo určuje vítěze.  Pozor.  Je-li rozdíl těchto hodnot velmi malý, pouze do 3 % ve prospěch domácích - hosté mohou stále klidně vyhrát!    

                            In the event, that the text on any of the following sites for your eyes were too tiny, take to increase numbers and letters by using  key: CTRL + mouse wheel   (pro zvětšení textu užij klávesu: CTRL+ kolečko myši)

 

Pořadí webů jsem určil jen zhruba, odhadem,  tak jak jsem cítil jejich úspěšnost během 2 měsíců sledování. Žádné přesné, písemné statistiky jsem si o úspěšnosti nevedl. Úspěšnost puckwatch je vypočtena z výsledků ML (na vítěze) čili zápasů včetně prodloužení, takže kurzy na vítěze (kde se neriskuje remíza) jsou samozřejmě o několik desetin nižší, než při sázce 1X2 (kde se ale již remíza riskuje).  Shoda best webů z prvého řádku + starz (ze třetího) bude postačovat pro určení 100% správného tipu na ML. Velmi zjednodušená, orientační shoda na ML je: line + Dunkel. Velké množství zápasů při této prosté shodě vychází.
Při tipech na O/U je to trochu složitější.  Krom shody je třeba sledovat ještě rozdíl % hodnoty ratingu faceoff v tabulce č.2 . Pokud je rozdíl větší než 10% a jde proti kurzu . naznačuje to dost velký rozkmit formy a zápas může skončit Over, ačkoli předpověď zní Under. Tabulka č.2 u faceoff má charakter spekulativní (jako u Dunkelu) , započítává méně sílu a místo ní preferuje jiné faktory - celkem 9 parametrů. Výsledkem těchto parametrů je pak  % rating , který jde často proti kurzu (proti line). Tento rating je třeba respektovat, i když nemá tu sílu, jako rating v tabulce č.1  Zápas tedy sázet raději jen při shodě v obou tabulkách.  Rozkmit formy taky slušně ukazuje AIbet a nebo i Dunkel, zvláště , pokud je u Dunkelu rozdíl v předpovědi větší než 1 gól a ten jde proti kurzu.

Over taky často padá, pokud jde Dunkel proti kurzu o hodnotu více jak 0.8 Hodnocení Dunkelu je silně spekulativní, to znamená, že jako jediný algoritmus upřednostňuje "jiné vlivy" (kupř. délka série či momentální výkyv formy) před klasickou sílou To znamená, že pokud nějaké družstvo má delší sérii výher, začne mu Dunkel paradoxně tu sílu ubírat, zatímco skoro všechny ostatní algoritmy mají tendenci tu sílu neustále navyšovat. Podobné hodnocení jako Dunkel má tabulka č.2 u faceoff, zatímco vrchní tabulka č.1 faceoff odpovídá spíše klasickému hodnocení (které více upřednostňuje sílu). V NHL padají více Under-y než Over-y. Obecně lze řící , že pro počítač je mnohem snadnější  určit správně Under  než Over. Proto při sázkách na O/U doporučuji sázet Under, protože spolehlivěji vychází.
U ZCode mají značnou spolehlivost picky se 4 hvězdičkami a více (3.5 hvězdičky je považováno za nejistý tip). Accuscore (ačkoli jde o tvrdě placený servis) tak jeho předpovědi na O/U jsou spíše průměrné a pokud je předpověď hodnocena důvěryhodností jen 1 či 2 hvězdičkami - málokdy se vyplatí těmito O/U tipy řídit. Poměrně slušně však vycházejí picky s důvěryhodností  3 nebo 4  hvězdičky.  Ty jsou již pokládány za důvěryhodné. Poměrně spolehlivé jsou také předpovědi na Under, pokud je total 4.9 gólů a méně (ovšem takto nízký total je dosti zřídkavý).  Total předpověď Accuscore se získá sečtením čísel (gólů) u položky "Skaters" 

U Proline je nejdůležitější při sázce na ML sledovat čtvrtý údaj odshora pod názvem Player Edge  Pokud jsou obě procentuální hodnoty mezi Visit (hosty) a Home (domácími) přibližně stejné, půjde o vyrovnaný zápas.  Půjde-li rozdíl těchto hodnot proti kurzu (Line) , může padnout Over , ačkoli zní předpověď Under. Příklad. Na domácí je vypsán kurz 2.1. Visit hodnota je  -17 , Home hodnota je -20. V prospěch hostí je tedy 3 %. I když jsou obě hodnoty poměrně vyrovnané a 3 % pro hosty se nezdá mnoho, ve skutečnosti jde předpověď Proline silně proti kurzu ("správně" by měly být ty hodnoty naopak, aby byly v souladu s kurzem). Čili, pokud by byla pro Visit hodnota -20 a pro Home -17 , rozdíl je 3% ve prospěch domácích a je tudíž ve shodě s kurzem. Pak  lze čekat velmi vyrovnaný zápas s pravděpodobným Under. Pokud je rozdíl obou hodnost Visit a Home jen do 3 % ve prospěch domácích , půjde o vyrovnaný a otevřený zápas , s pravděpodobným Under a hosté mohou klidně vyhrát! Rozdíl 3 % ve prospěch domácích je totiž příliš malý, navíc je třeba zohlednit i to, že Proline vždy  poněkud přidává domácím, takže ve skutečnosti je třeba Proline hodnocení pro domácí reálně ubírat.  Player Edge v posledním řádku Proline zobrazuje, jak velká je pravděpodobnost výhry o 0.5 branky. Důležité je si však dávat pozor na hodnotu u Visit. Čím více se totiž  tato hodnota blíží nule, tím je zároveň i větší šance, že budou skórovat hosté. Proto, pokud je hodnota Visit extrémně nízká nebo dokonce v plusových hodnotách, znamená to, že v zápase je velká nerovnováha sil a v zápase budou hosté velmi aktivní a útoční. Proto je velká šance, že zápas skončí Over, ačkoli předpověď bude Under. Jako ilustraci zde uvádím dva zápasy NHL (včetně komentáře), kde v obou Proline  předpovídal Under, avšak oba zápasy skočily nakonec přesvědčivým Over - právě z důvodu extrémně nízké hodnoty na posledním řádku:   Player Edge / Visit
Předpověď Proline se generuje až poměrně pozdě, asi kolem 18 hodiny večerní. O této chvíle se předpověď neustále upřesňuje. U vyrovnaných zápasů se proto vyplatí sledovat Proline hodnoty až těsně do zahájení zápasu. Změna může činit oproti večeru i 3 - 5 %  (výjimečně i více).

Pro Under sázku je dobré, aby byl zachován rozkmit formy týmů na pokud možno co nejmenší plusové hodnotě (do +5%). Plusová hodnota znamená, že je tato hodnota v souladu s kurzem na domácí. Kupř. kurz 2.1 pro domácí a rozkmit +5%. Avšak ještě lepší pro Under sázku je, pokud je rozkmit lehce záporný (tedy ve prospěch hostí!, max. do -10). Pokud jde záporný rozkmit proti domácímu celku, tedy proti kurzu (proti line), jde o "ideální" Under sázku, obě hodnoty se totiž navzájem ruší a vzniká nula. Kupř. na domácí je kurz 2.1 a záporný rozkmit -4. Rozkmit nejlépe ukazuje   Predictor+NHLpro  Rozkmit je rozdílem dvou posledních čísel - předpovědi (Win %). Oba weby mají v 95% zápasů totožné hodnocení nebo se liší jen nepatrně. Jejich hodnoty jsou neustále během dne upřesňovány a tak těsně před zápasem může být rozdíl i 5% oproti večeru. Velikost procent ukazuje na střelecký potenciál obou týmů. Je-li součet procent větší než 120, padne často Over, i když je rozkmit formy týmů pod 5. Pokud je rozkmit větší než +5 (a chci vsadit Under) konfrontuji to s S&O  consensus, zda se tam ten Under potvrzuje. Pokud tam Under není potvrzen a místo něj je Over (70% a více), raději se Underu vyhnu. A to zvláště tehdy, pokud je hodnota Side velmi vysoká (98% - 100%). Ta totiž naznačuje značnou převahu jedné strany (= vysoký rozkmit formy). S&O však dost často špatně hodnotí Over 5, který uživatelé přeceňují a tak i při vysokém hodnocení na Over 5, často tento Over vůbec nepadne. Záporný rozkmit formy při vyrovnaných kurzech na domácí ( jako 2.2 , 2.3) , může i při poměrně nízké hodnotě rozkmitu (-8) vést k Overu. Zatímco stejný rozkmit při kurzu 2 na domácí vede spíše k Underu. Over-ová překvápka občas uhádne (jinak poměrně průměrný) wett  Pokud chceme vsadit Over - a všechny weby se na Over shodují , je dobré pokud toto Over potvrdí i wett. Pokud nepotvrdí, raději Over nesázet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SF  - dobře hodnotí momentální formu obou týmů.  Hodí se poměrně slušně na O/U. Ač jeho předpovědi jsou dost průměrné, rozhodl jsem se k němu napsat více, než by si asi zasloužil. A to proto, abych pomocí SF názorně ukázal, na jakém zhruba principu funguje O/U. SF zobrazuje celkem 2 hodnoty. První hodnota znamená formu týmu v domácím prostředí.. Pro výsledek zápasu (ML tip) je tato hodnota důležitější. Druhá hodnota znamená celkovou sílu z domácích a venkovních zápasů.   Je-li kupř. hodnota +15 -15 , znamená to, že domácí hrají doma v dobré formě, ale v celkové síle jsou hosté silnější. Hodnoty se tedy poněkud odečítají ,ale ne mechanicky (tedy ne na nulu). A  poněvadž je první hodnota důležitější a má přednost, stále zůstává  převaha domácího celku, byť jen mírnější.  Pokud je hodnota zbarvena červeně (s minus znaménkem), je ve prospěch hostí. Je-li hodnota zeleně, je ve prospěch domácích.
Over obvykle padne, když obě hodnoty přesáhnou velikost 20. Pokud mají tuto velikost obě hodnoty a jsou vzájemně v souladu (tedy obě jsou minusové nebo obě plusové), šance na Over se tím úměrně zvyšuje.
Váha SF hodnot je však velmi odvislá od velikosti kurzu (Line). Je nutno tyto hodnoty tedy vždy srovnávat vůči kurzu. Kupř. -25 má zcela jinou váhu při kurzu 1.8 (na domácí), než stejná hodnota při kurzu 2.2 (na domácí). Bude-li kupř. kurz na domácí 1.8 a obě SF hodnoty -25 -25 lze čekat spíše Under. Hosté jsou totiž outsidery a hrají proti favoritovi, proto se budou hosté jen těžko střelecky prosazovat. -25 však naznačuje (hodnota jde proti Line, proti kurzu), že hosté hrají ve velmi dobré formě, budou dokonce i skórovat. Hosté však nebudou skórovat mnoho, protože byť mají velmi dobrou formu, proti tak silnému favoritovi nemohou nenastřílet příliš gólů. Domácí budou tedy o výhru ztuha bojovat.A budou docela rádi za těsnou výhru.
Zcela jiná však situace nastává, bude li kurz na domácí jenom 2.2 , zhruba od tohoto kurzu totiž již domácí přestávají být favority. Dle relativně vyrovnaného kurzu se na první pohled může zdát, že půjde o vyrovnanou hru (tedy s Under trendem), ale hodnota -25 naznačuje, že hosté hrají ve výborné formě a mohou se tudíž prosadit proti domácím poměrně snadno, neb nehrají proti favoritovi, leč proti jen poněkud silnějšímu týmu, který jim proto dovolí otevřenou hru s útokem. A tudíž může v zápase snadno padnout Over.  Podobné je to i v situaci se zcela vyrovnaným kurzem,  kupř. 2.4, zápas se opět jeví jako velmi vyrovnaný a tedy i velmi pravděpodobným Under. Avšak je-li  SF hodnota -25 , ukazuje to na značný rozkmit formy obou týmů, a to ve prospěch hostů. Oba týmy mohou velmi snadno skórovat, neb nikdo z nich není favoritem, který by soupeře přišpendlíl k brance. Proto lze čekat, že se bude hrát oboustranně útočný zápas,  skórovat budou nejen hosté ,ale také i domácí. Oba týmy se tak budou podílet na skóre. Zápas má tedy Over trend.       
Je-li kurz na hostující celek 2.2 a méně, tak jde o hosta-favorita. Pokud bude v takovém případě SF hodnota -25 , tedy v souladu s kurzem na hosty, lze předpokládat, že skórovat budou hlavně hosté, půjde o jednostranný zápas, ten má pak tudíž Under charakter. Něco jiného by ale bylo , kdyby byla hodnota SF +25 (při kurzu 2.2 na hosty). V tom případě by šlo +25 proti kurzu a naznačovalo by to, že domácí jsou ve formě a budou skórovat. To znamená, že budou skórovat oba týmy, zápas má pak Over charakter.
Pokud je domácí tým jasný favorit, tedy kurz kolem 1.8 a SF ukáže +25, SF hodnota je tedy v souladu s kurzem a potvrzuje, že domácí jsou ve formě, neznamená to automaticky, že SF hodnota se připočítává a zesiluje tak sílu kurzu ve prospěch domácích. Část SF hodnoty totiž v sobě již zahrnuje postavení v tabulce, takže když hraje velký favorit s vrchních pater tabulky s posledním týmem, je v SF hodnotě obsažen automaticky a dost mechanicky i rozdíl výkonnosti dle tabulky, který tuto SF hodnotu poněkud uměle navyšuje. Takže pak může dosáhnout SF hodnota čísla klidně +35 a vypadá to na první pohled na drtivé vítězství domácích. Domácí sice vyhrají , třeba i drtivě, ale přesto nemusí padnout v zápase 6 branek (tedy Over)
Takovéto zápasy, velkého favorita s outsiderem, velmi rádi hodnotí programy i tipéři jako jasný Over, čili že domácí jasně rozstřílejí hosty. Obvykle je rozstřílejí, ale ne vždy 6 brankami. Domácí sice přišpendlí díky své obrovské převaze hosty k jejich brance, ale zároveň nedají hostům prakticky šanci skórovat. Hosté celý zápas jenom zoufale brání a proto "nepomáhají" k Over výsledku.. Je vskutku hodně riskantní očekávat jen od jednoho týmu, byť půjde o velkého favorita - že sám nastřílí 6 branek.
 

 

 

 

Free Web Hosting